Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:


Elektroniczna rejestracja pacjenta


Szanowni Państwo


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, utworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną.

Celem naszej elektronicznej rejestracji  jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez naszą placówkę oraz oszczędzenie Państwa cennego czasu.

Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych adresów e-mail, ponieważ drogą elektroniczną będziecie Państwo otrzymywać informację o rezerwacji zaproponowanego terminu wizyty.


Rejestracja do poradni


Utworzenie konta

Założenie konta umożliwiające wielokrotne rejestrowanie pacjenta bez potrzeby ponownego  podawania danych. Zakładając konto, należy podać login, hasło oraz uzupełnić wszystkie pola prawdziwymi danymi, przepisać kod z obrazka oraz zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym. Na podany w rejestracji e-mail zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia konta. Po kliknięciu na link zwrotny zawarty w e-mailu, konto zostanie aktywowane. Następnie należy się zalogować. Po zalogowaniu przechodzimy do formularza umawiania się na wizytę w poradni. Ponadto możemy obejrzeć historię naszych zapisów do poradni, zobaczyć oraz edytować swoje dane, a także zmienić hasło.

Zapis na wizytę w poradni

Umawiając się, od razu otrzymujemy informację o tym, które poradnie mają wolne terminy przeznaczone dla eRejestracji. Z prezentowanego planu pracy wybieramy dogodną godzinę. W efekcie prezentowany jest tzw. "numerek", który zawiera podstawowe informacje o wizycie. "Numerek" należy wydrukować i zgłosić się z nim oraz ważnym dokumentem ubezpieczeniowym do Rejestracji.


Uwaga!
 • Poprzez system eRejestracji można się rejestrować tylko na wybrane godziny pracy poradni. Niewykluczone, że w przypadku braku wolnych terminów w eRejestracji istnieje możliwość zarejestrowania się w "okienku" poradni.
 • W przypadku kilkukrotnego niestawienia się na umówioną wizytę (lub zbyt późnego odwołania wizyty) konto w eRejestracji może zostać zablokowane.


Deklaracja dostępności


Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu  Słuchu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://erejestracja.ifps.org.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-03

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Elektronicznej rejestracji pacjenta. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń lub niezgodności wymienionych poniżej:

 • Część treści nie jest odczytywana przez czytnik ekranu;
 • Brak widocznego fokusa w przypadku niektórych stron lub ich części;
 • Brak możliwości zmiany limitu czasu sesji;
 • Fokus nie porusza się we wszystkich sekcjach stron.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.06.2021.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 02.02.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Teresa Kowalska, , t.kowalska@ifps.org.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 3560305. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynków Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach można wejść korzystając z dwóch wejść ogólnodostępnych (wejście „B” od strony wschodniej i wejście „A” od strony zachodniej.  Wejście „B” otwarte    jest całodobowo, wejście „A” otwarte jest w godzinach 7-21. W wejściach budynku nie ma obszarów kontroli.

Korytarze, schody i windy w zależności od ich lokalizacji w strefach  budynku wymagają posiadania karty Kontroli Dostępu. Bez kart kontroli dostępu można poruszać się po następujących obszarach:

 • przychodni
 • rejestracji
 • holu głównym i restauracji

Obydwa wejścia dostosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych. Wejście „B” umiejscowione jest na poziomie chodników zewnętrznych, do wejścia „A” niepełnosprawny dostanie się za pomocą dwóch pochylni ( po lewej i prawej stronie wejścia). W budynkach znajdują się windy zapewniające poruszanie się niepełnosprawnych po poszczególnych kondygnacjach budynku.

Na terenie zewnętrznym Światowego Centrum Słuchu Instytutu        Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych – 4 na garażu wielopoziomowym, 2 od strony zachodniej w pobliżu Portierni.

Pacjenci korzystając z pomocy psa asystującego mogą poruszać się po terenie zewnętrznym Światowego Centrum Słuchu bez ograniczeń. Poruszanie się z psem asystującym wewnątrz budynków Światowego Centrum Słuchu jest możliwe bez ograniczeń po powierzchniach ogólnodostępnych; 

 • rejestracji
 • holu głównym i restauracji.

Przebywanie psa asystującego na oddziałach szpitalnych oraz na Bloku Operacyjnym jest niemożliwe.

Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza      migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji dedykowanej – możliwość korzystania ze strony dostosowanej do urządzeń mobilnych.


Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.